Kutyás idézetek
A kutyám jön, hogy kitöltse a hűtlen barátok által hagyott űrt a szívemben. Nincs benne irigység,
rosszakarat vagy gyűlölet. Nem árulja el a titkaimat, nem lesz féltékeny a sikereimre, és nem leli
örömét a bánatomban.
George Eliot

Abból a pénzből, amit a kutyánkra és az összes általa tönkretett dologra költöttünk, egy kis
jachtot vehettünk volna. Viszont hány jacht várja egész álló nap az ajtóban, hogy az ember
hazamenjen? Hány jacht él azért a pillanatért, hogy az ember ölébe mászhasson, vagy hogy
leszánkázhasson a domboldalon gazdája képét nyalogatva?
John Grogan

A kutyának csak egy célja van az életben: elajándékozni a szívét.
Joe Randolph Ackerley

Egy kutyának nem kell luxusautó, se hatalmas ház, se drága ruhák. Beéri egy útszéli talált
bottal. Lehetsz gazdag vagy szegény, buta vagy okos, agyafúrt vagy tökkelütött, a kutyádnak
mindegy. Ő csak szeretetet kér és ad. Hány emberről mondhatod el ezt? Hány ember szeret
feltétlen és oldhatatlan szeretettel?
John Grogan

A kutyától hűséget, kitartást tanulhat egy fiúgyermek, meg azt, hogy háromszor körbeforogjon,
mielőtt lefekszik.
Robert Charles Benchley

Egy emberben néha elhal a remény, de egy állatban soha. Amíg él, él benne a remény, és él a
hűség is.
Eric Knight

Egy jó kutyának halála után a legjobb helye a gazdája szívében van.
Ben Hur Lampman

A kutyák igazából embernek képzelik magukat, valószínűleg egy gyereknek.
Csányi Vilmos

Ha magunkhoz veszünk egy éhező kutyát és enni adunk neki, akkor soha nem fog megharapni.
Ez a különbség a kutya és az ember között.
Mark Twain

Amit a kutyának mondunk: "Jól van, Bodri, elég volt. Hagyd békén a szemetet. Érted? Hagyd
békén a szemetet, mert különben..." Amit a kutya hall: Bla bla Bodri bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla Bodri bla bla bla bla bla bla.
Steven Pinker

A kutya a legállhatatosabb barát - az első, aki üdvözöl, és a legbátrabb, aki védelmez.
George Gordon Noel Byron

Nem számít, milyen kevés pénzed vagy vagyonod van. Ha kutyád van, gazdag vagy.
Louis Sabin

Nem a póráz teszi a kutyát hűségessé.
Mikszáth Kálmán

Dicsérjék mások hálaadó lélekkel tanítójukat, az élet felé nekem egy kutya mutatta meg az utat.
Illyés Gyula

A kutyát jobban szórakoztatja az ember, mint az embert a kutya, amiből egyértelműen
következik, hogy az ember a nevetségesebb.
James Grover Thurber

Ne hidd, hogy gyöngédség és önzés késztet az állatokat szeretni. Testvéreink ők, s
ugyanabban a műhelyben készültek, mint az ember, s értelmük is van, néha bonyolultabb és
finomabb, mint a legtöbb embernek. Mások nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet,
gúnyoljanak ezért - te sétálj csak kutyáddal. Jó társaságban maradsz; s Isten tudja ezt.
Márai Sándor

Nem kell megszereznünk a kutya bizalmát vagy a barátságát, mert már a barátunknak született
- mielőtt még felnyitná a szemét, már hisz bennünk; még mielőtt megszületne, máris az
embernek adta magát.
Maurice Maeterlinck

A kóbor, kivert kutyának is Isten vezérli lépteit, hogy a hosszú, fáradt út után végleg
megpihenhessen egy szerető gazdinál.
Carol Bigley

Ribizke - mint minden magányos ember - szól egy pár szót a kutyához, és a kutya a farkát
csóválja, a szeme nevet, mert szereti az emberi hang lágy hullámzását, legfőképpen pedig
szereti azt a simogató valamit, ami a hang mögött van. És szereti a gazdája szemét is,
amelyben annyi erő van, parancsolás, néha harag, de sokszor vidámság, és ha még a kezét is
a fejére teszi, akkor valami lágy reszketés szalad végig egész testén, és nyüszíteni kell a
boldogságtól.
Fekete István

Az ember sok mindent megtanulhat egy kutyától, még akkor is, ha az olyan lüke, mint a miénk -
írtam. - Marley arra tanított, hogy minden napot féktelen örömmel és boldogsággal éljek meg,
hogy ragadjam meg a pillanatot és hallgassak a szívemre. Megtanított arra, hogy élvezzem az
egyszerű dolgokat: egy séta az erdőben, a frissen leesett havat, egy szunyókálást a téli nap
sugarában. És amikor megöregedett és mindene fájt, arra tanított, hogy a viszontagságok
között is maradjak optimista. De legfőképp a barátságról és az önzetlenségről tanultam tőle, s
mindenekfelett a megingathatatlan hűségről. Meghökkentő elképzelés volt, hogy csak most,
halálában értettem meg teljesen: Marley a mentorom volt. Tanárom és példaképem:
Lehetséges, hogy egy kutya - bármelyik kutya, főleg olyan dilis, fékezhetetlen, mint a miénk -
képes megmutatni az embernek, hogy mi az, ami valóban fontos az életben? Hittem benne,
hogy igen. Hűség. Bátorság. Elkötelezettség. Egyszerűség. Öröm.
John Grogan

Nem mindig látod, mi az, ami egy kutya szívében rejlik, de ha bízol benne, esélyt adsz neki,
hogy megmutassa, mire képes.
Carol Bigley

Vannak kutyák, amelyeket nem képeztek emberek mentésére, de ösztöneik és az emberek
iránt érzett szeretetük a legnagyobb odaadásra képes.
Carol Bigley

Csak egyvalami van, amit a kutyám jobban szeret a vakarózásnál: a szomszéd anyósának
ijesztgetése.
Thomas Saille

A kutyám nem tudja; nem muszáj megcsípnie a gazdija karját, amikor az megsimogat valami
más kutyát, vagy esetleg - Isten bocsá' - egy macskát. Ettől az a gazdi még őt, csakis őt szereti,
nem kell féltékenységi jelenetet rendeznie.
Thomas Saille

A kutyám nem is sejti; az utca mindenkié, mindenkinek joga van a közlekedéshez. Még a mi
házunk előtt is.
Thomas Saille

Meg kell tanítani a kutyámnak: attól, hogy sziszeg, meg néha mozog is, a kerti locsolócső nem
ellenség.
Thomas Saille

A kutyám azt hiszi, a Mikulás csakis azért pakolja tele a gyerekeim cipőjét, hogy neki legyen mit
felfalnia.
Thomas Saille

Bárcsak tudtam volna..., hogy egy kiskutya legalább annyi gonddal jár, mint egy csecsemő.
Thomas Saille

A kutyám nem tud különbséget tenni az idegenek között. Pedig ezerszer elmagyaráztam neki,
hogy a postásra nem szabad ráhoznia a szívbajt, a villanyszámlást viszont kutya kötelessége
elzavarni.
Thomas Saille